Medaliai

Plaketė, skirta kunigaikštienės Marijos Eleonoros Radvilienės (1671–1756) mirčiai atminti. 1756 m.

Nesignuota. Sidabras, graviravimas, 36,1 × 37 mm, p – 12,21 g. Iš Edmundo Armoškos kolekcijos

Medalis, skirtas lietuvių kalbos puoselėtojui, filologui, evangelikų liuteronų kunigui Gotfrydui Ostermejeriui (1716–1800) atminti. 2011 m.

2011. Dail. Petras Baronas. Vienpusis. Varis, galvanoplastika, Ø 103 mm

Medalis, skirtas Stanislovo Leščinskio (1704–1709, 1733–1736) karūnavimui atminti. 1705 m.

Nesignuotas. Sidabras, Ø 48 mm, p – 31,17 g. Iš Edmundo Armoškos kolekcijos

Blaivybės brolijos medaliukas. XIX a. II pusė

Vario lydinys su cinko ir alavo priemaišomis (bronza), 17,2 × 14,5 mm, p – 1,258 g

Medalis, skirtas Vilniaus universiteto įkūrimo 250-mečio ir atkūrimo 25-mečio metinėms. 1828 m.

Dail. Fiodoras Tolstojus. Auksas, Ø 66 mm, p – 255 g. Iš Edmundo Armoškos kolekcijos

Rinkinyje saugomi Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos XVI a. – XXI a. pradžios atminimo medaliai ir žetonai, taip pat religiniai medaliukai (daugiau kaip 1000 vnt.) iš perimtų muziejų rinkinių, įsigyti iš privačių kolekcijų, atsitiktiniai radiniai bei radiniai iš archeologinių tyrimų.

Seniausias rinkinio eksponatas, sietinas su LDK istorija, – gaisre apsilydęs Stepono Batoro sidabrinis medalis, skirtas Polocko ir Livonijos atsiėmimui atminti (1582), rastas archeologinių tyrinėjimų metu Vilniuje. Tarp lituanistinių XVII–XIX a. medalių išskirtinas auksinis medalis, skirtas Vilniaus universiteto įkūrimo 250 metų ir atkūrimo 25 metų sukaktims paminėti (1828, dail. Fiodoras Tolstojus). Vertingiausi XX a. eksponatai – diplomatams Stasiui Lozoraičiui ir Stasiui Lozoraičiui jaunesniajam, prof. Vytautui Landsbergiui priklausę medaliai ir Prezidento Valdo Adamkaus jo prezidentavimo laikotarpiu (1998–2003) gauti dovanų medaliai. Rinkinys nuolat papildomas šiuolaikinių medalininkų darbais istorine tematika, įsigyta medalių, skirtų Sausio 13-ajai, Lietuvos vardo tūkstantmečio, Žalgirio mūšio ir Žemaičių krikšto, poeto Kristijono Donelaičio gimimo 300 metų jubiliejams paminėti.

Home buttonAtgal