Kiti leidiniai


Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas

Kiti leidiniai

Vilnius, 2015. 404 p., lietuvių k., ISBN 978-609-8039-72-6.
Sudarytojos Birutė Kulnytė ir Elvyda Lazauskaitė. Dailininkai Edita Prelgauskienė ir Arūnas Prelgauskas, redaktorė Marytė Slušinskaitė

Kaina: 15 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas pateikia susistemintus straipsnius apie lietuvių tradicinės kultūros objektus ir reiškinius. Leidinį sudaro trys dalys: „Etnografijos terminų žodynas“, „Abėcėlinė etnografijos terminų rodyklė“ ir „Sisteminė etnografijos terminų rodyklė“. Pirmojoje dalyje abėcėlės tvarka pateikiami susisteminti enciklopedinio pobūdžio aprašai papildyti nuorodomis į išplėstinę informacijos paiešką ir iliustruoti piešiniais. Aprašomi papročiai, tradicijos, paprotinio meno ir liaudiškojo pamaldumo apeiginiai daiktai, verslai, amatai, transportas, liaudies architektūra, tradicinė valstiečių buitis, maisto produktai ir valgiai. Pasirinktas XVIII a. – XX a. pradžios laikotarpis, kada tradicinė kultūra buvo gyvybingiausia.

Home buttonAtgal