Istoriniai daiktai

Laikrodis, stalinis

Meistras Jokūbas Gierkė. Vilnius, 1642 m.

Rogės, priklausiusios grafams Tiškevičiams 

Lietuva, XVIII a. I pusė

Spinta, stovėjusi Vyriausiojo Tribunolo rūmuose Vilniuje

Lietuva, XVIII a.

1863 m. sukilėlių ginklai

Rinkinyje saugomi Europos ir Lietuvos meistrų dirbiniai iš metalo, keramikos, stiklo, brangiųjų metalų, taip pat įvairūs buitinės paskirties daiktai, baldai, kariniai ir medžiokliniai ginklai. Ši eksponatų grupė įamžina vietinės pramonės ir vartojimo kultūros istoriją. Rinkinyje kaupiami Lietuvos valstybės politinių, visuomenės, kultūros ir meno veikėjų, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktų signatarų, 1991 m. sausio 13-osios ir Medininkų aukų asmeniniai daiktai. Taip pat kaupiami taikomosios dailės kūriniai, buities reikmenys, pramoninės produkcijos pavyzdžiai. 2013 m. pabaigoje rinkinį papildė Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai atminti skirta lietuviškų suvenyrų kolekcija.

Ginklų grupėje saugomi šaltieji ir šaunamieji ginklai, apsauginiai ginklai ir amunicija supažindina su XVI–XX a. Lietuvos ir kitų kraštų ginkluote bei medžioklėje naudotais ginklais. Vilniaus miesto ir Lietuvos baudžiamosios teisės istoriją liudija XVI–XVII a. Vilniaus budelių kalavijai, kadaise rasti rotušės rūsiuose. Prie legendinių, dar Senienų muziejuje pasakojimais apipintų eksponatų priskirtinas kardas, kurį esą po Vienos mūšio 1683 m. Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Jonui Sobieskiui padovanojo Bizantijos patriarchas. Audringą krašto istoriją, kovas dėl laisvės mena XIX a. sukilimų, partizaninio karo prieš sovietinę okupaciją ginklai.

Baldų rinkinyje daugiausia sukaupta XIX a. – XX a. pirmos pusės baldų, naudotų Lietuvos miestuose ir dvaruose. Esama ir pavienių ankstesnių epochų baldų pavyzdžių: Vilniaus magistrato seifas, pagamintas apie 1700 metus, XVIII a. pirma puse datuojama spinta, priklausiusi Vyriausiajam Tribunolui, – puošnus barokinis baldas, dekoruotas medžio inkrustacijomis, su pavaizduotomis alegorinėmis Teisingumo ir Tikėjimo figūromis.

Home buttonAtgal