Muziejus ir kolekcininkas


Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulptūros rinkinys

Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulptūros rinkinys

Muziejus ir kolekcininkas

Vilnius, 2012. Muziejus ir kolekcininkas, 248 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-18-4.
Sudarytoja Elvyda Lazauskaitė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Marytė Slušinskaitė

Kaina: 10 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Gediminas Petraitis yra žinomas lituanistikos – knygų, tapybos, senosios grafikos ir tradicinės liaudies skulptūros – kolekcininkas. Publikuojamame tradicinės liaudies skulptūros rinkinyje sukaupti 162 objektai. Didžiausią rinkinio dalį sudaro siužetų įvairove ir realistiškumu pasižyminčios žemaitiškos skulptūrėlės. Dauguma datuojamos XIX amžiumi – XX amžiaus pradžia, tik nedaugelio žinomos tikslios padarymo datos, autoriai. Vyraujantys Jėzaus Kristaus ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos siužetai atspindi krikščioniškosios ikonografijos temų liaudies skulptūroje paplitimą.

Home buttonAtgal