Žalvario amžius

Įmoviniai kirviai ir ietigalis

I tūkst. pr. Kr. I pusė. Žalvaris. Lietuva

Ietigaliai

I tūkst. pr. Kr. Kaulas. Narkūnų, Nevieriškių, Sokiškių piliakalniai

Smeigtukai

 I tūkst. pr. Kr. Kaulas. Narkūnų, Nevieriškių, Sokiškių piliakalniai

Urnos

 I tūkst. pr. Kr. II pusė. Keramika. Paveisininkų piliakalnis

Urna

IV–III a. pr. Kr. Keramika. Ėgliškių pilkapynas

Degintinis kapas urnoje in situ

Naudvaris

The collection of the Bronze and Early Iron Age consists of scarce loose bronze finds and finds from the excavated ancient hill forts, Nevieriškės, Sokiškės, Narkūnai, which considerably enriched the collection of this period, as well as underwater research of Lake Luokesai. Among the funerary monuments, urns of Paveisininkai burial mounds with circles of stones and bases, Ėgliškiai tumuli and Naudvaris grave field should be mentioned.

Home buttonAtgal