Nekilnojamojo turto nuomos pirkimas

2022 04 22

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamojo turto paskirtis paskirtis: Lietuvos nacionalinio muziejaus eksponatų rinkinių saugojimas ir muziejaus turto sandėliavimas.

Perkančioji organizacija: Biudžetinė įstaiga „Lietuvos nacionalinis muziejus“ (toliau – Muziejus), kodas 190756849, adresas Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius, interneto svetainė www.lnm.lt.

Kontaktiniai asmenys: Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus teisininkas Tadas Sobenka, tel. 8 611 20291, el. p. tadas.sobenka@lnm.lt.

Informacija, apie pirkimą skelbiama: www.lnm.lt.

Pasiūlymų pateikimo tvarka ir terminas: Pasiūlymai pateikiami užklijuotuose vokuose Muziejui, Arsenalo g. 3, Vilniuje, kabinete Nr. 307 arba siunčiami paštu, Muziejui, Arsenalo g. 3, 01143 Vilniuje.

Pasiūlymai turi būti gauti iki 2022 m. gegužės 10 d. 15.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengti Pasiūlymai: Lietuvių.

Dokumentai, kuriuos kandidatai turi pateikti, techniniai, ekonominiai duomenys, kuriuos turi atitikti Patalpos: Nurodyti pirkimo sąlygų apraše.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio Pasiūlymo vertinimo kriterijumi: Pasiūlymų vertinimo kriterijai nurodyti pirkimo sąlygų apraše.

Pridedama: Pirkimo sąlygų aprašas.

Patalpų nuomos skelbiamų derybų sąlygos

Techninė specifikacija

Pasiūlymo forma

Sutarties projektas

Pasiūlymų vertinimo tvarka

22 03 08 Cokolis 103 Scaled