Lietuvos nacionalinio muziejaus elektroninio aukciono skelbimas dėl paviljono įrangos

2024 02 12

Biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis muziejus, juridinio asmens kodas 190756849, buveinės adresas Vilnius, Arsenalo g. 1, (toliau – LNM) skelbia pripažinto nereikalingo arba netinkamu naudoti turto (toliau – turtas), t. y. paviljono įrangos viešą elektroninį aukcioną (toliau – aukcionas)

Aukcionas vyks nuo 2024 m. vasario mėn. 23 d. 9 val. 00 min. iki 2024 m. vasario 26 d. 13 val. 59 min. informacinėje Registrų centro sistemos svetainėje www.evarzytynes.lt tik užsiregistravus 2 ar daugiau dalyvių.

Aukcione parduodamo turto detalesnis aprašymas pateiktas šio skelbimo priede:

PARSISIŲSTI SKELBIMĄ SU PRIEDU

Turto apžiūra vyks darbo dienomis, darbo valandomis iš anksto susitarus skelbime nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Aukciono dalyvis, registruojantis į aukcioną registracijos laikotarpiu 2024 m. vasario mėn. 15-20 dienomis turi pervesti į LNM banko sąskaitą aukciono skelbime nurodytą konkrečią pinigų sumą eurais:

1) dalyvio registravimo mokestį – 20 Eur;

2) dalyvio garantinį įnašą – 10 proc. nuo pradinės turto pardavimo kainos.

Sąskaitos numeris įmokai sumokėti: LT137044060000257108, SEB Bank AB. Pavedimo paskirtyje BŪTINA nurodyti aukciono numerį, už kurį daromas pavedimas.

Nenurodžius aukciono numerio, LNM pasilieka teisę dalyvio neregistruoti aukcione.

Aukciono dalyviai registruojami aukcione TIK jei sumokėjo dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į LNM atsiskaitomąją sąskaitą.

Pavedimai turi būti atliekami TIK registracijos dienomis. Atlikus pavedimą anksčiau arba vėliau nei registracijos periodas, dalyvis bus neregistruojamas.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis neįskaitomas į pirkimo sumą ir grąžinamas tik tais atvejais, kada aukcionas neįvyksta arba dalyvis neužsiregistruoja varžytinių portale. Aukciono laimėtojui nesumokėjus už įsigytą prekę, garantinis įnašas negrąžinamas.

Aukcionas pripažįstamas įvykęs tik tada, jei užsiregistruoja 2 ar daugiau dalyvių.

Laimėjus aukcioną, bus išrašoma išankstinė sąskaita, į kurią reikės susimokėti likusią sumą. Dėmesio! Jokiu būdu nedaryti pavedimų iš karto po laimėto aukciono. Būtina sulaukti išankstinės sąskaitos faktūros.

Dalyvauti aukcione turi teisę TIK REGISTRUOTI asmenys.

Aukciono dalyviui, laimėjusiam aukcioną, dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į pirkimo sumą. Nelaimėjusiam dalyviui ar neįvykus aukcionui dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę, dalyvio garantinis įnašas negrąžinamas.

Aukciono laimėtojas už aukcione parduotą valstybės turtą atsiskaito per 3 darbo dienas po pateiktos išankstinio apmokėjimo sąskaitos išrašymo datos, atlikdamas pinigų pervedimą į nurodytą Įmonės atsiskaitomąją banko sąskaitą.

Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, šį turto objektą galima parduoti naujame aukcione. Tokiu atveju Įmonė turi teisę įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Įsigytą turtą pirkėjas išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po apmokėjimo už nupirktą turtą. Aukciono rengėjai už parduoto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Įmonė aukciono dalyvių asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleisti gali tik asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų nustatytais atvejais.

Kontaktiniai asmenys:

Dėl bendrų aukciono taisyklių – Teisės ir žmogiškųjų išteklių teisininkė Eva Balabanova, el. p. .

Dėl parduodamo turto apžiūrėjimo – Pastatų eksploatavimo ir ūkio tarnybos vedėjas, Tomas Besevičius, el .p. .

Dėl parduodamo turto būklės prašome kreiptis nurodytu el. paštu prie parduodamo turto. Nurodytais kontaktais prašome kreiptis tik darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.

Paviljonas Vilnius Pries 200 Metu 2