Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Jurgis Žilinskas. Atsiminimai

Jurgis Žilinskas. Atsiminimai

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2005. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 3, 344 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 9955-415-46-0.
Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Dalia Rastenienė

Kaina: 2 Eur


Jurgis Žilinskas (1885–1957), žymus lietuvių mokslininkas, karo chirurgas, pulkininkas, anatomijos profesorius, mokslinių darbų autorius. Knygoje pateikiami paties J. Žilinsko prisiminimai, išsaugoti artimųjų JAV, taip pat giminių, mokslinių tyrinėjimų tęsėjų ir pasekėjų mintys.

Home buttonAtgal