Žetonai

Lietuvos banko (Kaunas) operacijų žetonas. Nr. 810. Be pažymėtos datos (XX a. 3–4 deš.)

Vario lydinys, Ø 41 mm

Rygos miesto burmistro ir pasiuntinio Lenkijos ir Lietuvos karaliaus dvare Otto von Meppeno (1503–1596) skaičiavimo žetonas. 1593 m.

Rygos monetų kalykla. Bronza, Ø 29 mm

Alaus žetonas. Vilnius, Lewino alaus daryklos (?) markė. 1917 m.

Bronza, Ø 20,9 mm

Lietuvos taupomojo banko „Globus“ kredito kortelės pavyzdys. 1999 m.

54 × 87 mm

LDK kanclerio ir Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos Juodojo (1515–1565) skaičiavimo žetonas. 1559 m.

Vilniaus monetų kalykla. Varis, Ø 26,5 mm

Žetonų rinkinys suformuotas iš monetų rinkiniuose saugotų įvairių pasaulio šalių skaičiavimo, žaidimo, mokėjimo (gamybos ir prekybos įmonių, karo dalinių, ryšių, transporto, šunų registracijos) XV–XX a. žetonų ir jų funkcijoms artimų šiuolaikinių telefono, nuolaidų, bankų, kitų mokėjimo kortelių. Tris dešimtmečius kauptame rinkinyje saugoma daugiau kaip 100 XV–XIX a. Niurnbergo kalyklų skaičiavimo žetonų, rastų įvairiose Lietuvos vietovėse, 10 retų XVI a. Vilniaus monetų kalykloje kaldintų skaičiavimo žetonų, tarp jų – unikalus LDK kanclerio ir Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos Juodojo 1559 m. skaičiavimo žetonas.

Home buttonAtgal