Kiti leidiniai


Žemaičių vyskupijos aprašymas

Žemaičių vyskupijos aprašymas

Kiti leidiniai

Su trimis nedideliais žemėlapiais, sudarytas katedros kanauninko Stanislovo Čerskio, teologijos daktaro, daugelio mokslo draugijų nario. Vilnius, 2013. 110 p., lietuvių k., ISBN 978-609-8039-38-2.
Iš lenkų kalbos vertė Jadvyga Rauckienė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Daiva Stakišaitienė

Kaina: Parduota


2013 metais minint Žemaičių Krikšto 600-ąsias metines ir rengiant šiam jubiliejui skirtą parodą, sumanyta į lietuvių kalbą išversti Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkiniuose saugomą Žemaičių kapitulos kanauninko Stanislovo Čerskio parašytą ir 1830 m. Vilniuje išleistą knygelę Opis Źmudzkiey dyecezyi („Žemaičių vyskupijos aprašymas“). Ši lakoniškai ir paprastai parašyta knygelė, gausiai pateikianti statistinių žinių, kiek kukliau asmeninių pastebėjimų ir įžvalgų bei istorinių ekskursų, – tai pirmas bandymas apžvelgti Žemaičių vyskupiją ir ją pristatyti to meto visuomenei bei kartu pirmasis bandymas vizualiai – kartografiškai iliustruoti aprašymą Žemaičių vyskupijos, Skuodo dekanato ir Salantų parapijos žemėlapiais.

Home buttonAtgal