Kiti leidiniai


Friedrich Waidacher. Bendrosios muzeologijos metmenys

Friedrich Waidacher. Bendrosios muzeologijos metmenys

Kiti leidiniai

Vilnius, 2007. 534 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-69-5.
Iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Tekorius. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Aldona Bendorienė

Kaina: 5 Eur


Knygoje dėstomi muzeologijos pagrindai. Veikalo tikslas – supažindinti studentus, muziejų darbuotojus ir šiaip besidominčiuosius su ištisu mokslu bei jo taikymo sritimis ir padėti susigaudyti nepaprastai įvairiame muziejininkystės pasaulyje. Muzeologija ir jos gretimos sritys yra sukaupusios beveik neaprėpiamą gausybę duomenų, todėl ši knyga gali būti tik pagalbinė priemonė ir vadovas tolesnėms savarankiškoms studijoms. Knyga apžvelgia ir svarbiausias įvairiausiuose šaltiniuose spausdintas publikacijas, kurios atspindi dabartinį mokslo lygmenį ir kurių rezultatai panaudoti šiame leidinyje.

Home buttonAtgal