Kiti leidiniai


Vilniaus kokliai XV–XVII amžiuje

Vilniaus kokliai XV–XVII amžiuje

Kiti leidiniai

Vilnius, 2015. 406 p., lietuvių k., ISBN 978-609-8039-73-3.
Sudarytojas Kęstutis Katalynas. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 10 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje
Summary

Knygoje nagrinėjamos koklių gamybos ir koklinių krosnių statybos tradicijos atsiradimo Vilniuje ir Lietuvoje istorinės aplinkybės, jos raidos bruožai, aptariami tolesnio plitimo visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir už jos ribų tempai bei kryptys, pateikiamas išsamus šio laikotarpio koklių rinkinys pagrindiniais vertinimo kriterijais renkantis dekoro įvairovę ir gamybos technologiją.

Kataloge pateikiami visų žinomų XV–XVII a. Vilniaus koklių su savitu ornamentu arba darytų pagal specifinę gamybos technologiją pavyzdžiai. Jie skelbiami ir analizuojami kaip itin gausi ir informatyvi archeologinių radinių ir taikomosios dailės kūrinių grupė. Sudarant katalogą, buvo peržiūrėti ir susisteminti visi Vilniaus muziejuose saugomi kokliai, skirstant juos tipais ir grupėmis pagal chronologiją, gamybos technologiją, krosnyje užimamą vietą ir dekorą.

Home buttonAtgal