Kiti leidiniai


Viktorija Daniliauskaitė

Viktorija Daniliauskaitė

Kiti leidiniai

Vilnius, 2011. 192 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-15-3.
Sudarytojai Viktorija Daniliauskaitė ir Arūnas Prelgauskas. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Saulė Kriaučiūnė

Kaina: 5 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Leidinyje pristatomas grafikės Viktorijos Daniliauskaitės kūrybos kelias, nusitiesęs per tris aktyvaus darbo dešimtmečius. Per šį laiką buvo sukurta daugiau kaip keturi šimtai estampų, miniatiūrų, be to, knygų iliustracijų, ekslibrisų, monotipijų, piešinių, išbandytos kai kurios kitos dailės technikos. Didžiuliame kūrybos bagaže atsispindi savito V. Daniliauskaitės braižo raida ir įvairialypė meno problematika, atskleidžianti polemišką dailininkės santykį su kultūriniu kontekstu, įprasminanti prieštaringą žmogaus pasaulį. Kūrinių simbolikoje, temose ir nuotaikose išryškėja dvasinių ieškojimų raida, kuri veda nuo slėpiningos, įvairiasluoksnės pagoniškos pasaulėjautos prie krikščioniško dvasinio nuskaidrėjimo.

Home buttonAtgal