Verslai

Avilys

XIX a. pab. – XX a. pr. Palangos apyl.

Barškalas, rišamas po kaklu miške ganomiems galvijams

XIX a. pab. Rytų Lietuva

Kleketas žvėrims ir paukščiams baidyti

XIX a. pab. Vilniaus apyl.

Statinaitė sugautai žuviai laikyti

XIX a. pab. Švenčionių r., Labanoras

Dalgelė ir grėbliukas

XIX a. pab. Vidurio Lietuva

Megztuvės tinklams megzti

XIX a. pab. – XX a. pr.

Verslų eksponatų rinkinys atspindi XVIII a. – XX a. pradžios lietuvių valstiečių verslus: žemdirbystę, gyvulininkystę, žvejybą, bitininkystę, medžioklę. Rinkinio branduolį sudaro eksponatai, susiję su svarbiausiais valstiečių darbais – žemės dirbimu ir gyvulių auginimu. Rinkinyje saugomi seniausi arimo padargai – žagrės, arklai. Yra įvairių akėčių – pintinių, rėminių, eglišakinių; tarp jų – lydiminės žemdirbystės laikus siekiančios akėčios-smuikai. Derliaus nuėmimo įrankių grupėje saugomi pjautuvai, dalgiai bei jų priežiūros priemonės, grėbliai, šakės, kastuvėliai bulvėms kasti, vidurio Lietuvoje naudotos pusdalgės su grėbliukais. Kūlimo ir grūdų valymo priemonių grupėje – spragilai, kūlimo velenas, kūlimo mašinos, vėtyklės, kretilai. Atskirą grupę sudaro linų apdirbimo įrankiai – mintuvai, brauktuvės, kultuvės, šepečiai, šukuočiai ir kiti. Tarp audimo ir verpimo įrankių nemažai ornamentuotų verpsčių, prieverpsčių, šaudyklių, atsagčių. Gyvulių auginimo priemonių grupėje saugomi mediniai botagai ir odiniai rimbai, barškalai, šukos arkliams šukuoti, avikirpės žirklės, geležiniai pančiai ir medinės arklių klumpės. Skirtinguose Lietuvos regionuose nusistovėjusius arklių kinkymo būdus atspindi pakinktų įvairovė – antšonės, apynasriai, laužtukai, balnai, pavalkai, kamantai, lankai, plėškės, vadžios, viržiai, o jungai primena išnykusį arimą jaučiais.

Iš pagalbinių verslų gausiausia žvejybos grupė, kurią sudaro per 1000 tradicinių žvejybos įrankių – meškerės, blizgės, žeberklai, samčiai, bučiai, ūdos, venteriai, įvairiausi tinklai, vėžiavimo priemonės; įdomus įrenginys dideliems tinklams traukti žiemą – boba. Daugumą žvejybos įrankių Vilniaus, Trakų ir Zarasų apylinkėse 1925–1939 metais surinko etnologė, žvejybos tyrinėtoja profesorė Marija Znamerovska-Priuferova.

Vertingi yra drevinės bei kelminės bitininkystės laikotarpio eksponatai iš pietryčių Lietuvos: prietaisas iš virvių į medį kopti – geinys, drevės skaptavimo įrankiai, kelminiai aviliai ir jų dalys, narveliai bičių motinoms. Iš Žemaitijos turima XIX amžiuje pintų šiaudinių avilių. Medžioklės eksponatų grupę sudaro parakinės, viliokliai, mediniai ir metaliniai spąstai, kilpos ir kitos priemonės.

Home buttonAtgal