Tremtis

Lietuviai tremtiniai Sibiro Usolėje, prie buvusio lagerio barakų

Irkutsko sritis, 1949 m. balandžio 16 d.

Lietuviai tremtiniai prie miško ruošos darbų

Tanzybėjus, Krasnojarsko kraštas, 1952 m.

Tremtinės Rozalijos Klimavičienės asmens liudijimas, išduotas Altajaus krašto Smolenskojės rajono vidaus reikalų skyriaus 1941 metais

Tremtinės Rozalijos Klimavičienės asmens liudijimas, išduotas Altajaus krašto Smolenskojės rajono vidaus reikalų skyriaus 1941 metais

Kitoje liudijimo pusėje – komendantūros atžymos, kurios nutrūksta 1942 m. birželį, kai R. Klimavičienė su dukra iš Altajaus buvo išvežtos į naują tremties vietą – Trofimovską (Jakutija). Tokie dokumentai tremtiniams buvo išduodami vietoje paso

Juzės Šukštienės rankdarbis, išsiuvinėtas Kazachijos lageriuose 1951 metais

Fot. K. Stoškus

Rinkinyje sukaupta per 12 tūkstančių eksponatų apie Lietuvos gyventojų prieškario ir pokario tremtį. Daugumą jų sudaro fotografijos ir negatyvai. Nemažai yra tremtinių asmens dokumentų, laiškų, sveikinimų, asmeninių daiktų, rankdarbių, darbo įrankių ir buities reikmenų. Rinkinyje saugomas tremtinio kunigo Vinco Algirdo Pranckiečio muziejui padovanotas nešiojamasis altorėlis ir Irkutsko srities tremtinių gyvenimą atspindinčių fotonegatyvų rinkinys, Prezidento Aleksandro Stulginskio, jo žmonos Onos Matulaitytės-Stulginskienės tremtyje rašyti laiškai, kuriuos muziejui padovanojo jų duktė Aldona Juozevičienė.

Home buttonAtgal