Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Vladas Terleckas. Jonas Vailokaitis: Gyvenimo ir veiklos bruožai

Vladas Terleckas. Jonas Vailokaitis: Gyvenimo ir veiklos bruožai

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2011. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 10, 128 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-14-6.
Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 5 Eur


Knygoje supažindinama su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Valstybės Tarybos nario, Steigiamojo Seimo atstovo, ekonomisto ir bankininko Jono Vailokaičio veikla ir asmenybe. Biografines žinias papildo gausi ikonografinė medžiaga.

Home buttonAtgal