Tradicijos ir dabartis


Tautodailininkė Ona Pusvaškytė: linoraižiniai, medžio raižiniai, piešiniai

Tautodailininkė Ona Pusvaškytė: linoraižiniai, medžio raižiniai, piešiniai

Tradicijos ir dabartis

Vilnius, 2020. 128 p., lietuvių k., santr. anglų k. ISSN 2351-728X; ISBN 978-609-478-040-0
Sudarytoja Edita Prelgauskienė, dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Marytė Slušinskaitė

Kaina: 12 Eur


Šis leidinys supažindina su liaudies grafikos tradicijų puoselėtoja Ona Pusvaškyte – tautodailininke, Pauliaus Galaunės premijos ir „Aukso vainiko“ konkursų laureate, aktyvia grafikos seminarų ir parodų dalyve, sukūrusia arti šimto medžio ir linoraižinių, kurių dalį padovanojo gimtajam Molėtų kraštui. O. Pusvaškytės kūryba padalinta į du klodus – folklorinį ir sakralinį. Folklorinių ir etnografinių siužetų šaltiniai yra žinomos liaudies dainos, senojo kaimo gyvenimas ir darbai. Sakralinio turinio raižinių šaltinis – tradicinė krikščioniškoji ikonografija.

Home buttonAtgal