Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui

Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2010. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 22, 380 p., straipsniai anglų, lenkų, lietuvių, rusų k., ISBN 978-609-8039-03-0.
Sudarytoja Dalia Grimalauskaitė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 1 Eur


Konferencija vyko 2006 m. balandžio 26–28 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (plačiau žr. čia). Iš 48 perskaitytų pranešimų leidinyje publikuojami 37 tyrinėtojų iš Baltarusijos (Gardinas, Minskas, Vitebskas), Estijos (Talinas), Latvijos (Ryga), Lenkijos (Balstogė, Krokuva, Poznanė, Varšuva), Lietuvos (Kaunas, Trakai, Vilnius), Rusijos (Maskva, Tverė), Slovakijos (Bratislava), Ukrainos (Chmelnyckis, Kijevas, Lvovas) straipsniai, parengti pranešimų pagrindu.

Straipsniuose nagrinėjama Senienų muziejaus, įkurto 1855 m. Vilniuje ir lankytojams duris atvėrusio 1856 m., numizmatikos rinkinio raida, jo kontekstas numizmatikos pasaulyje – kitų šalių (Estijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Slovakijos, Ukrainos) numizmatikos rinkinių istorijoje; supažindinama su lituanistinės numizmatikos eksponatais, saugomais Latvijos, Lenkijos, Rusijos muziejuose; tęsiami vyraujančios Lietuvos numizmatikoje temos – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatikos tyrimai; analizuojama pinigų apyvarta istorinėje Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje.

Leidinyje santraukos užsienio kalbomis nepateikiamos, turint omenyje pranešimų tezes lietuvių, anglų, rusų kalbomis, išleistas darbui konferencijoje 2006 m. (Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui. Pranešimų tezės. Vilnius, 2006 m. balandžio 26–28 d. = International Numismatic Conference Marking the 150th anniversary of the National Museum of Lithuania. Lecture summaries. Vilnius, April 26–28, 2006 = Международная нумизматическая конференция, посвященная 150-летию Национального музея Литвы: Вильнюс, 26–28 апреля 2006 г., Vilnius, 2006. 54 tezės, 238 p., lietuvių, anglų, rusų k., ISBN 9955-415-55-X).

Home buttonAtgal