Skulptūra

Šv. Jurgis

XX a. 3 deš. Telšių r., Paškuvėnų k.

Pieta

XX a. pr. Skuodo r., Ylakiai

Pieta

Meistras Augustinas Potockis. XIX a. pab. Akmenės r., Santeklių k.

Šv. Florijonas

XX a. pr. Plungės r., Grigaičių k.

Jėzaus krikštas

XIX a. pab. Kretingos r., Nasrėnų k.

Tradicinės liaudies skulptūros rinkinyje saugoma per 5000 eksponatų: XIX a. – XX a. pradžioje vietinių dievdirbių sukurtų skulptūrų, koplytėlių, keletas medinių memorialinių paminklų. Vyrauja Jėzaus Kristaus ir Švč. Mergelės Marijos siužetai. Iš jų populiariausi – Nukryžiuotasis, Pieta, Marija Maloningoji, Marija Skausmingoji, Jėzus Nazarietis, Rūpintojėlis, iš šventųjų – šv. Jonas Nepomukas, šv. Antanas, šv. Juozapas, šv. Jurgis, šv. Rokas, šv. Barbora, šv. Agota, šv. Florijonas, šv. Jonas Krikštytojas, šv. Izidorius. Yra ir retų siužetų – šv. Agnietė, šv. Baltramiejus, šv. Darata, šv. Domininkas, šv. Ignacas Lojola. Skulptūrų autoriai – žymūs Žemaitijos meistrai Augustinas Potockis (1844–1945), Antanas Klanius (1830–1920), Juozapas Paulauskas (1860–1945), Kazimieras Razma (1851–1931), aukštaičių dievdirbiai Vincas Svirskis (1835–1916), Jonas Dagys (1825–1915), Jonas Danauskas (1861–1937), Antanas Deveikis (1818–1920) ir kiti. Šiuolaikinių tautodailininkų kūrinių tematika įvairi – vaizduojami mitologijos, tautosakos, literatūros personažai, įvairūs darbo procesai, sakraliniai siužetai. Rinkinys reprezentuoja visą Lietuvą. Daugiausia eksponatų iš Žemaitijos regiono, kiek mažiau – iš Aukštaitijos, visai nedaug – iš Dzūkijos ir Suvalkijos.

Home buttonAtgal