Sfragistika

Kauno stiklių cecho spaudas (veidrodinis vaizdas)

Lietuva, XVIII a. pab.

Žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio (1679 - 1739) spaudas

Lietuva, XVIII a. 4 deš.

Žemaičių seniūno Stanislovo Antano Tiškevičiaus (1727 - 1801) spaudas (veidrodinis vaizdas)

Lietuva, XVIII a. pab.

Kražių viešosios mokyklos spaudas (veidrodinis vaizdas)

Lietuva, XIX a. I pusė

Gemų gipsinės išliejos, padovanotos Senienų muziejui

Dail. I. Ostrovskis. XIX a. I pusė

Atskirą grupę sudaro turtingas spaudų, signetų, gemų ir kamėjų išliejų, taip pat antspaudų lake, popieriuje rinkinys. Didžioji jo dalis – išlikusi Senienų muziejaus spaudų kolekcija. Rinkinys papildytas iš kitų muziejų bei mokslo draugijų, prijungtų prie muziejaus, perimtomis kolekcijomis ir eksponatais, įsigytais iš privačių asmenų.

Vertingiausia rinkinio dalis – bronziniai, geležiniai, taip pat vėliau atsiradę guminiai spaudai, naudoti Lietuvos valstybės institucijose, miestų įstaigose, priklausę įvairioms organizacijoms, draugijoms, mokykloms, bažnyčioms. Ypač vertingi XVI–XVIII a. Lietuvos miestuose veikusių cechų spaudai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnyčių, vienuolynų, vyskupų spaudai.

Home buttonAtgal