Kiti leidiniai


Senoji Lietuva

Senoji Lietuva

Kiti leidiniai

Vilnius, 2009. 288 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-97-8.
Sudarytojos Olga Fišman, Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Marytė Slušinskaitė

Kaina: Parduota


Rusijos etnografijos muziejuje saugomas unikalus lietuvių etnografijos rinkinys: apie 3000 daiktų, daugiau nei 3000 nuotraukų ir negatyvų, žinomų etnografų ir rinkėjų aprašų, archyvinės medžiagos. Šio rinkinio pagrindu Rusijos etnografijos ir Lietuvos nacionalinis muziejai parengė bendrą projektą „Senoji Lietuva“. Parodoje ir leidinyje pristatomi vertingiausi kolekcijos eksponatai ir ikonografinė medžiaga: Eduardo Volterio ir Aleksandro Seržputovsko rinkiniai bei 1867 m. Maskvoje vykusios Pirmosios Rusijos imperijos tautų etnografijos parodos eksponatai. Ši medžiaga – svarbi informacija apie etninius, socialinius, buitinius, kultūrinius reiškinius ne tik etnografams, bet ir lietuvių kalbos, istorijos, kultūros tyrinėtojams.
Kataloge publikuojama per pustrečio šimto nuotraukų, iliustruojančių lietuvių etninės kultūros pristatymą Rusijos etnografijos muziejaus rengiamose parodose Rusijoje ir pasaulyje ir papildančių išsamius muziejaus darbuotojų straipsnius apie lietuviškų kolekcijų formavimo istoriją. Straipsniuose apžvelgiama viso lietuviškojo rinkinio istorija ir lietuvių liaudies kultūros pristatymas Pirmojoje Rusijos etnografijos parodoje, atskirai supažindinama su lietuviškų muzikos instrumentų, juostų, ikonografijos, iliustracijų, knygų fondais ir archyvu, pateikiama lituanistinių leidinių bibliografija. Skyriuje „Rinkėjai ir tyrinėtojai“ supažindinama su lituanistines kolekcijas formavusių asmenų gyvenimu ir veikla.

Home buttonAtgal