Kiti leidiniai


Sėliai. The Selonians: Baltų archeologijos paroda. Katalogas

Sėliai. The Selonians: Baltų archeologijos paroda. Katalogas

Kiti leidiniai

Vilnius, 2007. 280 p., lietuvių ir anglų k., ISBN 978-99559415-68-8.
Parengė Eglė Griciuvienė. Dailininkė Vida Ona Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 5 Eur


Bilingual Lithuanian-English publication

Leidinyje pristatomi sėliai – viena iš baltų genčių, apie VI amžių susiformavusi pilkapių kultūros arealo rytinėje dalyje. 1261 m. Lietuvos karaliui Mindaugui dovanojus sėlių žemes Livonijos ordinui, didesnioji genties teritorijos dalis atiteko Livonijos valstybei. Šiuo metu buvusioje Sėlos teritorijoje žinoma arti 500 sėlių archeologijos paminklų ar paskirų radimviečių, kuriose aptikta archeologinių radinių, atspindinčių sėlių materialinę kultūrą. Lietuvos nacionalinio muziejaus katalogas „Sėliai. The Selonians“ lietuvių ir anglų kalbomis skirtas supažindinti mokslo ir plačiąją visuomenę su šios baltų genties kultūros reliktais.

Home buttonAtgal