Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Rita A. Vileišytė-Bagdonienė. Tolimi vaizdai: Signataro dukters atsiminimai

Rita A. Vileišytė-Bagdonienė. Tolimi vaizdai: Signataro dukters atsiminimai

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2008. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 5, 216 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-82-4.
Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 5 Eur


Autorė yra jauniausia Jono ir Onos Vileišių duktė, gimusi Vilniuje 1920 metais. Baigė „Aušros“ mergaičių gimnaziją Kaune ir teisę Vilniaus universitete. 1944 metais pasitraukė į Vakarus. 1951 metais atvykusi į JAV dirbo įvairius darbus, buvo bibliotekininkė Yale‘o universitete ir Newarko viešojoje bibliotekoje. Šiuo metu gyvena Southbury, CT, JAV. Atsiminimai nukelia į tarpukario Kauną, lenkų okupuotą ir karo metų Vilnių, detaliai vaizduojamas dvaro gyvenimas, jo kasdienybė ir šventės.

Home buttonAtgal