Restauravimo metodika


Restauravimo metodika Nr. 5

Restauravimo metodika Nr. 5

Restauravimo metodika

Vilnius, 2007. 120 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-0562.
Sudarytoja Gražina Gleiznienė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 2 Eur


Numerio tema – muziejų vertybių prevencinis konservavimas. Be to, šiame leidinyje rašoma apie sudėtingų objektų – ir ne tik muziejaus eksponatų – restauravimą, naujų šiuolaikinių tyrimo būdų taikymą, muziejaus rinkinių analizę ir interpretavimą.

Home buttonAtgal