Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Vytautas Plečkaitis. Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys

Vytautas Plečkaitis. Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2015. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 14, 288 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-74-0.
Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 5 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Ši knyga apie Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarą dr. Jurgį Šaulį (1879–1948) skiriama kiekvienam, kas domisi savo tautos ir valstybės istorija. Jurgis Šaulys – varpininkas, spaudos darbuotojas, stovėjęs prie Lietuvos demokratų partijos ištakų, pirmasis nepriklausomos Lietuvos diplomatas – pasiuntinys Vokietijoje, vėliau Italijoje, prie Šventojo Sosto, Lenkijoje ir Šveicarijoje. Jis buvo aktyvus visuomenininkas, bibliofilas, priklausė daugeliui kultūros, mokslo draugijų, buvo masonų ložės „Lietuva“ narys. Amžininkų vadintas eruditu ir valstybininku.

Home buttonAtgal