Kiti leidiniai


Pirmieji Lietuvos Ministrų Kabinetai 1918 metais Vilniuje

Pirmieji Lietuvos Ministrų Kabinetai 1918 metais Vilniuje

Kiti leidiniai

Vilnius, 2018. 316 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-478-020-2
Sudarė dr. Algimantas Kasparavičius, iliustracijas parinko dr. Vilma Bukaitė, redaktorė Nijolė Deveikienė, dailininkė Edita Gužaitė

Kaina: 15 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Lietuvos Valstybės Taryba 1918 m. lapkričio 11 d. patvirtino pirmąjį Augustino Voldemaro vadovaujamą laikinąjį Lietuvos valstybės Ministrų Kabinetą. Jis įsikūrė Vilniuje, Šv. Jurgio (dabar Gedimino) prospekto 13 numeriu pažymėtame name. Čia pirmojoje ir antrojoje Vyriausybėse dirbo 17 žinomų politikų, savo profesijos žinovų, valstybės interesų gynėjų. 1919 m. sausio 2 d. antrasis Ministrų Kabinetas buvo priverstas persikelti į Kauną, kuriame tęsė Nepriklausomybės įtvirtinimo ir valstybės institucijų formavimo darbą. Pirmosios Lietuvos Vyriausybės 100 metų jubiliejui skirtoje knygoje skelbiami pirmųjų Ministrų Kabinetų veiklos Vilniuje dokumentai ir nuotraukos. Garbingos sukakties proga trumpai primenama ir vėlesnių Vyriausybių sudėtis ir raida 1918–1940 ir 1990–2018 metais.

Home buttonAtgal