Muziejus ir kolekcininkas


Paštas Lietuvoje 1918–1940 metais: valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba

Paštas Lietuvoje 1918–1940 metais: valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba

Muziejus ir kolekcininkas

Vilnius, 2014. Muziejus ir kolekcininkas - 5, 582 p., lietuvių k., santr. anglų ir rusų k., ISSN 2351-5287; ISBN 978-609-8039-50-4.
Sudarytojai Vygintas Bubnys ir Julija Normantienė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 20 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Knygoje „Paštas Lietuvoje 1918–1940 metais: valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba“ pirmą kartą giliau pažvelgta į paštą kaip reikšmingą mūsų kultūros istorijos sritį, instituciją, nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvavimo metais vykdžiusią svarbią misiją – sklandų visuomenės susisiekimo laiškais organizavimą.
Išsamiai aprašoma Nepriklausomos Lietuvos valstybės pašto veikla, parodomas pašto žinybos kūrimas, jos darbo organizavimas, pašto ženklų leidybos praktika, apžvelgiami su tuo susiję sunkumai.

Home buttonAtgal