Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Pasirinkę tėviškės erdvę. Vinco Kudirkos gimimo 150-mečiui

Pasirinkę tėviškės erdvę. Vinco Kudirkos gimimo 150-mečiui

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2008. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 7, 152 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-87-9.
Sudarytojai Algimantas Jasiulaitis ir Birutė Kulnytė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: Parduota


Laikas žmogui užkrauna tam tikrą amžiaus naštą: kūrybingai dirbti, pažangiai mąstyti, visuomeniškai reikštis. Jeigu atsiranda toks žmogus, kuris paaukoja tam savo gyvenimą, jo darbo vaisiai įkvepia amžininkus ir ainius. Toks žmogus ir buvo daktaras Vincas Kudirka, kurio vizija – tautos ir individo laisvė – tapo realiu faktu. Tai išskirtinė asmenybė – tautos atgimimo simbolis, siela ir sąžinė. Vinco Kudirkos gyvenimas – pavyzdys, ką gali aiškius tikslus užsibrėžęs ir atkakliai juos įgyvendinti siekiąs, savo darbui atsidavęs žmogus, kaip reikia aukotis vardan kitų ir Tėvynės. Knygoje pateikiama V. Kudirkos bibliografija, 1924 m. dr. J. Staugaičio pranešimas „Dr. V. Kudirka kaipo gydytojas“, mokytojos Natalijos Manikienės prisiminimai.

Home buttonAtgal