Paroda „Medalių rinkinio naujienos. 2015–2017“

 
 

Nuo lapkričio 23 d. Senajame arsenale veikia paroda „Medalių rinkinio naujienos. 2015–2017“.

Parodoje pristatoma didesnioji per pastaruosius trejus metus medalių rinkinį papildžiusių eksponatų dalis. Muziejų jie pasiekė įvairiais keliais – buvo nupirkti iš medalininkų, kolekcininkų, įmonių, platinančių medalius, perduoti valstybinių institucijų, rasti archeologinių tyrimų metu, taip pat dovanoti medalių kūrėjų bei jų artimųjų, privačių asmenų.  

Viena didžiausių pastarųjų metų dovanų (715 vnt.) – Stasio Leono Makaraičio (1938–2014) sukurti medaliai, plaketės ir jų modeliai. Pristatomi darbai, skirti Lietuvos istorijos įvykiams ir asmenybėms, miestų architektūrai, apima kone trečdalį parodos. Muziejaus medalių rinkinį reikšmingai papildžiusios kolekcijos didžiausią dalį sudaro dailininkų, literatų, teatralų ir kitų iškilių žmonių portretai, išsiskiriantys tiek kompoziciniais, tiek plastiniais sprendimais. Daugiausia tai šiuolaikinių asmenybių portretai, kurie muziejų beveik nepasiekia. Tėvo palikimą muziejui perdavė dailininko duktė žurnalistė, politikos apžvalgininkė Indrė Makaraitytė.

Eksponuojamus darbus siekta pristatyti atskiromis temomis. Iš Lietuvos istorijos įvykius ir asmenybes reprezentuojančių eksponatų ankstyviausias ir vertingiausias yra sidabrinis medalis, skirtas 1807 m. sudarytai Tilžės taikai atminti (dail. Christian Joseph Krüger). Tai itin retai aptinkamas Varšuvos kunigaikštystės Frydricho Augusto I medalis. Svarbius valstybės istorijos įvykius, Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjus savo darbuose įamžino ir dailininkai Petras Baronas, Petras Gintalas, Benas Narbutas, Antanas Olbutas, Leonas Pivoriūnas, Petras Repšys, Antanas Vaičekauskas bei daugelis kitų. Paminėtinas medalio, skirto tremtinei, gydytojai Daliai Grinkevičiūtei (1927–1987), modelis, sukurtas ir padovanotas dailininkės Skaistės Žilienės.

Atskirą grupę sudaro darbai, skirti tarptautiniams medalių meno simpoziumams „Mažosios Lietuvos raštijos veikėjai“ (2011) ir „Donelaičio Metai medaliuose“ (2012), surengtiems Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių proga. Taip pat galima susipažinti su užsienio valstybių medalių meistrų kūriniais, atkeliavusiais į Lietuvą kaip diplomatinės dovanos, – muziejui juos perdavė Lietuvos Respublikos Prezidento ir Seimo kanceliarijos, Užsienio reikalų ministerija ir kitos institucijos.

Išskirtini religinės tematikos darbai, sukurti atskirų dailininkų, taip pat UAB „Monetų namai“ užsakymu kaldinti medaliai ir archeologinių tyrinėjimų metu rasti XVII–XX a. religiniai medaliukai, kurių ankstyviausias yra skirtas Jubiliejiniams 1625 metams paminėti. Tai išties labai retas ir vertingas eksponatas.

Muziejus už dovanotas vertybes dėkoja dailininkams Petrui Baronui, Petrui Gintalui, Benui Narbutui, Skaistei Žilienei, taip pat Kultūros ministerijos vyriausiajam specialistui Gintarui Džiovėnui, Eugenijui Ivanauskui, UAB „Lietuvos suvenyras“ direktoriui Gediminui Kavaliauskui, Indrei Makaraitytei, Adai Nasvytienei, Editai Paulauskienei, Jonui Stundžiai (JAV), Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ, kolekcininkui Danieliui Obrejai (Rumunija). Reiškiame padėką Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoms, Užsienio reikalų ministerijai, Trakų istorijos muziejui, UAB „Monetų namai“.

Parodos kuratorė Regina Ablėnienė, dailininkė Jurga Karosaitė. Paroda veiks iki 2018 m. sausio 28 dienos. 

lapkričio 23, 2017 - sausio 28, 2018 | Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3


Kitos naujienos

Home buttonAtgal