Paleolitas ir mezolitas

Skaldytiniai ir skeltės

X–IX tūkst. pr. Kr. Titnagas. Ežerynas, Netiesos

Pabaltijo Madleno kultūros strėlių antgaliai

XI-IX tūkst. pr. Kr. Titnagas. Kašėtos, Margiai

Svidrų kultūros strėlių antgaliai

XI-IX tūkst. pr. Kr. Titnagas. Netiesos, Ežerynas, Nemunaitis

Žeberkliniai ietigaliai

VIII-V tūkst. pr. Kr. Kaulas. Rūdninkai, Janapolė, Karaviškės, Lomenos upė

Dantų amuletų vėrinys

VI tūkst. pr. Kr. Duonkalnis, žynio kapas

Seniausi akmens amžiaus eksponatai: titnaginiai dirbiniai, skeltės ir nuoskalos – priskiriami vėlyvajam paleolitui, datuojami XI–IX tūkstantmečiu pr. Kr. Mezolito laikotarpio rinkinio pagrindą sudaro titnago dirbiniai, taip pat dirbiniai iš kaulo ir rago. Dauguma radinių – iš tyrinėtų pietryčių Lietuvos akmens amžiaus stovyklaviečių. Bene žymiausias radinys – mezolito laikotarpio Duonkalnio žynio kapas iš Biržulio apyežerės.

Home buttonAtgal