Tradicijos ir dabartis


Medžio drožėjas Dovydas Teresius: skulptūros, siužetinės kompozicijos

Medžio drožėjas Dovydas Teresius: skulptūros, siužetinės kompozicijos

Tradicijos ir dabartis

Vilnius, 2018. Tradicijos ir dabartis - 5, 96 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 2351-728X; ISBN 978-609-478-017-2
Sudarytoja Elvyda Lazauskaitė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Marytė Slušinskaitė

Kaina: 5 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Šis Lietuvos nacionalinio muziejaus serijos „Tradicijos ir dabartis“ leidinys supažindina su jaunosios kartos medžio drožėju Dovydu Teresiumi (1989-2008), nuo vaikystės pastebėtu ir daug vilčių teikusiu liaudies menininku. Jis kūrė sakralinio ir pasaulietinio turinio skulptūras bei kompozicijas, kurias drožė su naiviajam menui būdingu betarpiškumu, išraiškingumu, nuoširdumu. Dovydo Teresiaus darbuose – per devyniolika metų kūrėjo suvoktas pasaulis su vidine šviesa, tiesos, gėrio ir grožio samprata.

Home buttonAtgal