Kiti leidiniai


Lietuvos valstybinė vėliava Gedimino kalne

Lietuvos valstybinė vėliava Gedimino kalne

Kiti leidiniai

The Lithuanian State Flag on the Gediminas Hill. Vilnius, 2008. 94 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-9955-415-88-6.
Parengė Liuda Gaigalienė, Vitalija Jočytė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė. Antras pataisytas ir papildytas leidimas

Kaina: 2 Eur


Gausiai iliustruotame leidinyje pateikiama Lietuvos valstybės vėliavos Aukštutinės pilies bokšte istorija nuo pirmojo iškėlimo 1919 m. sausio 1 d. iki 1988 m. spalio 7 d., kai prasidėjus Lietuvos tautiniam atgimimui ji vėl suplevėsavo bokšte. Vilniaus Aukštutinės pilies bokštas su Lietuvos valstybės vėliava yra tapęs tautos kovų už nepriklausomybę ir valstybingumą simboliu. Tai antras pataisytas ir papildytas knygos leidimas.

Home buttonAtgal