Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. VIII tomas

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. VIII tomas

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2008. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 20, 424 p., lietuvių k., ISSN 1392-8929; ISBN 978-9955-415-89-3 (8 tomas); ISBN 978-9955-415-11-4 (bendras).
Redakcinės komisijos pirmininkė Birutė Kulnytė. Dailininkai Edita Gužaitė, Virginija Lapušauskienė, Arūnas Prelgauskas, redaktorė Dalia Žalienė

Kaina: Parduota


Aštuntasis tomas skiriamas Lietuvos kariuomenės 90-mečiui. Alfabetine tvarka (T–Ž) toliau skelbiamos Lietuvos kariuomenės karininkų biografijos. Daugiau kaip 110 biografijų, spausdinamų šiame tome, papildytos ir patikslintos pagal NKVD, MGB, KGB surašytus suėmimo, tardymo protokolus, teismų ar Ypatingojo pasitarimo nuosprendžius ir kitus šių bylų dokumentus. Šio tomo iliustracinė medžiaga skirta Lietuvos kariuomenės sanitarijos ir veterinarijos tarnyboms ir jų karininkams.

Home buttonAtgal