Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. VII tomas

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. VII tomas

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2007. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 18, 422 p., lietuvių k., ISSN 1392-8929; ISBN 9955-415-75-6 (7 tomas); ISBN 9955-415-11-8 (bendras).
Redakcinės komisijos pirmininkė Birutė Kulnytė. Dailininkai Edita Gužaitė, Virginija Lapušauskienė, Arūnas Prelgauskas, redaktorė Dalia Žalienė

Kaina: Parduota


Septintasis tomas skiriamas Lietuvos kariuomenės karo technikos dalių karininkams. Alfabetine tvarka (S–Š) toliau spausdinamos Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo kapelionų biografijos. Taip pat pateikiami ankstesniuose tomuose išspausdintų biografijų (A–R) papildymai, pataisymai ir nuotraukos.

Home buttonAtgal