Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. IV tomas

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. IV tomas

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2004. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 13, 416 p., lietuvių k., ISSN 1392-8929; ISBN 9955-415-38-X (4 tomas); ISBN 9955-415-11-8 (bendras).
Redakcinės komisijos pirmininkė Birutė Kulnytė. Dailininkai Edita Gužaitė, Arūnas Prelgauskas, redaktorė Dalia Žalienė

Kaina: Parduota


Ketvirtajame tome alfabetine tvarka (J–K) toliau spausdinamos Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo kapelionų biografijos. Taip pat pateikiami ankstesniuose tomuose išspausdintų biografijų (A–I) papildymai, pataisymai ir nuotraukos. Publikuojama patikslintų 1918–1953 metų Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo kapelionų, Karo mokyklos 1940 metų laidų aspirantų ir kariūnų, 1940–1953 metų ginkluoto pasipriešinimo okupantams dalyvių pavardžių sąvadų dalis (J–K).

Home buttonAtgal