Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. III tomas

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. III tomas

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2003. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 10, 400 p., lietuvių k., ISSN 1392-8929; ISBN 9955-415-30-4 (3 tomas); ISBN 9955-415-11-8 (bendras).
Redakcinės komisijos pirmininkė Birutė Kulnytė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorės Danguolė Gudienė ir Dalia Žalienė

Kaina: Parduota


Trečiajame tome abėcėlės tvarka (D–I) toliau spausdinamos Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo kapelionų biografijos, 1940 metų laidų aspirantų bei kariūnų, 1940–1953 metų ginkluoto pasipriešinimo okupantams dalyvių pavardžių sąvadai (D–I).

Home buttonAtgal