Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Lietuvos istorija atvirukuose ir fotografijose. Nuo seniausių laikų iki XX a. vidurio. Algimanto Miškinio kolekcija

Lietuvos istorija atvirukuose ir fotografijose. Nuo seniausių laikų iki XX a. vidurio. Algimanto Miškinio kolekcija

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2009. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 21, 276 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1392-892; ISBN 978-9955-415-90-9.
Spaudai parengė Dalia Keršytė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: Parduota


Kataloge yra 1207 mažosios ikonografijos vienetai: atvirukai, fotoatvirukai ir originalios nuotraukos. Beveik visa ši medžiaga išspausdinta ir pagaminta iki XX a. vidurio. Visa vaizdinė medžiaga suskirstyta į 3 dalis: 1) nuo seniausių laikų iki XVIII a. pabaigos (LDK ir Lenkijos valstybės žlugimo), 2) nuo XVIII a. pabaigos iki 1918 m. (nepriklausomybės atkūrimo), 3) nuo 1918 m. iki XX a. vidurio.

Home buttonAtgal