Kiti leidiniai


Lietuvių tautinis atgimimas ir švietimas Vilniaus krašte. 1 knyga

Lietuvių tautinis atgimimas ir švietimas Vilniaus krašte. 1 knyga

Kiti leidiniai

Vilnius, 2019. 446 p., lietuvių k., santr. anglų k. ISBN 978-609-478-025-7
Sudarytoja Jūratė Gudaitė. Dailininkė Edita Gužaitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 20 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Dviejų dalių fotografijų ir dokumentų leidinyje Lietuvių tautinis atgimimas ir švietimas Vilniaus krašte pateikiama vaizdų panorama, nušviečianti istorinius, politinius ir kultūrinius įvykius, susijusius su mūsų tautos kova už nepriklausomą Lietuvos valstybę ir jos sostinę Vilnių.

1918 metų vasario 16-ąją Lietuvos Taryba priėmė nutarimą, kuriame skelbė „atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje“. Lietuvių visuomeninės ir politinės kovos už nepriklausomybę centru jau nuo amžiaus pradžios tapo istorinė Lietuvos sostinė Vilnius. Pagrindinės nuostatos, kuriomis toje kovoje vadovavosi lietuvių inteligentija, buvo išlaikyti gimtąją kalbą ir šviesti tautą. Tai liudija ne tik tuometinė spauda, amžininkų atsiminimai, dokumentai ar renginių afišos, bet ir istorinės fotografijos, kuriose įamžintos lietuvių kultūrinio, politinio ir visuomeninio gyvenimo akimirkos, istoriniai įvykiai, jų dalyviai, taip pat pedagogai, švietimo įstaigų Vilniaus krašte organizatoriai, gimnazijų ir mokyklų vaizdai. Daugelio fotografijų autoriai – Aleksandras Jurašaitis ir jo duktė Aleksandra Jurašaitytė.

Home buttonAtgal