Kiti leidiniai


Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais

Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais

Kiti leidiniai

Vilnius, 2004. 384 p., lietuvių k., ISBN 9955-415-39-8.
Sudarytojos Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė. Dailininkai Vida Kuraitė ir Arūnas Prelgauskas, redaktorė Loreta Urtė Urbaitė

Kaina: 5 Eur


Knyga supažindina su keturiasdešimt metų (1864–1904) trukusio valdžios draudimo spausdinti, įvežti ir platinti Lietuvoje lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis istorija. Iliustruotoje spaudos draudimo istorijoje išsamiai nušviečiami spaudos draudimo metai ir jos atgavimo kelias: caro represijos po 1863 metų sukilimo, spaudos draudimo įvedimas, to laikotarpio Mažosios Lietuvos ir JAV lietuvių leidiniai, valdinė „graždanka“, kontrafakcijos, knygnešiai ir jų organizacijų veikla, slaptosios mokyklos. Leidinyje panaudota unikali archyvinė medžiaga, to meto fotografijos, dokumentai ir spaudiniai. Iliustracijos išsamiai anotuotos, nemažai dokumentų, fotografijų publikuojama pirmą kartą. Knyga skiriama visiems, besidomintiems XIX a. antros pusės – XX a. pradžios lietuviškos spaudos draudimo ir Lietuvos nacionalinio atgimimo istorija.

Home buttonAtgal