Kiti leidiniai


Kuršiai. Genties kultūra: papuošalai ir nešiosena. Katalogas

Kuršiai. Genties kultūra: papuošalai ir nešiosena. Katalogas

Kiti leidiniai

The Curonians. Tribe Culture According to the Ornaments and Wear. Catalogue. Vilnius, 2016. 264 p., lietuvių ir anglų k., ISBN 978-609-8039-86-3
Parengė Eglė Griciuvienė. Dailininkė Vida Ona Kuraitė, redaktorė Daiva Stakišaitienė

Kaina: 20 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje
Bilingual Lithuanian-English publication

Kuršiai – viena iš baltų genčių, apie V a.–VI a. pradžią susiformavusi Baltijos pietrytiniame pajūryje ir savo klestėjimo laikais IX–XII a. praplėtusi gyvenamąją teritoriją šiaurės kryptimi. Dabar istorinės kuršių gyventos žemės yra Lietuvos ir Latvijos teritorijoje.

Šiame leidinyje pristatomi tik šiai genčiai būdingi papuošalai, jų nešiosena ir aprangos detalės. Papuošalai sudaro gausiausią archeologinių radinių grupę, jie geriausiai išnagrinėti tipologijos atžvilgiu. Kataloge kiekvieno daikto apraše pateikiama išsami kapinyno metrika, prie kapo numerio pažymimas laidosenos būdas: griautinis ar degintinis kapas.

Kuršių papuošalai rodo šios genties dvasinės ir materialinės kultūros turtingumą ir savitumą, o audinių liekanos mena drabužių detales. Nešiosenos tradicijos geriausiai atsispindi laidosenoje. Tai leidžia geriau pažinti kuršių gentį, kuri istorinių aplinkybių buvo suskaldyta ir ilgainiui įsiliejo į dvi baltų tautas – lietuvių ir latvių.

Home buttonAtgal