Kiti leidiniai


Konstancijos ir Jono Jablonskių šeima

Konstancijos ir Jono Jablonskių šeima

Kiti leidiniai

Vilnius, 2009. 424 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-93-0.
Sudarytoja Eglė Lukėnaitė-Griciuvienė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 5 Eur


Konstancija ir Jonas Jablonskiai naujojo Lietuvos valstybingumo priešaušryje, tautos atbudimo, tautinio susivokimo laikais buvo vieni didžiųjų židinio kurstytojų, savo veikla ir darbais raiškiai prisidėję prie tautos savasties puoselėjimo. Ši gausiai iliustruota knyga – apie Konstancijos ir Jono Jablonskių šeimą, apie juos pačius ir apie jų vaikus, gimines, kai kuriuos bičiulius. Knygos pagrindą sudaro laiškai bei nuotraukos, kurios ne tik priartina praėjusio laiko veidus, bet dažnai ir pačios pasakoja savo kalba.
Jonas Jablonskis – humanitaras, kalbininkas, mokytojas – buvo viena iškiliausių lietuvių tautos asmenybių. Meilę Lietuvai ir gimtajai kalbai lyg testamentu paliko savo gyvenimu.

Home buttonAtgal