Ekspozicijų vadovai


Kazio Varnelio namai-muziejus. Trumpas gidas po muziejų

Kazio Varnelio namai-muziejus. Trumpas gidas po muziejų

Ekspozicijų vadovai

Vilnius, 2017. 84 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-90-0
Parengė Daliutė Ivanauskaitė, Aistė Bimbirytė-Mackevičienė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Daiva Stakišaitienė

Kaina: 5 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Leidinyje pristatomi dailininko, kolekcininko Kazio Varnelio (1917–2010) namai-muziejus. Nedidelėse salėse, kur gausu senosios gotikinės architektūros detalių, įrengtos istorinės grafikos, žemėlapių ir Vakarų Europos skulptūros ekspozicijos, jas papildo renesansinių, barokinių baldų ansambliai ir K. Varnelio kūrybos abstrakcijos. Tokia kontrasto principu sukurta dermė ekspoziciją daro išskirtinę. Penkiasdešimt metų kaupta ir Lietuvai padovanota K. Varnelio kolekcija esmingai praturtina Lietuvos kultūros vertybių rinkinius, užpildo Lietuvoje turimų kolekcijų spragas, pristato naujus eksponavimo principus.

Home buttonAtgal