Kazio ir Gabrielės Varnelių dovana


Kazio ir Gabrielės Varnelių dovana

2011 m. kovo 10 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Naujajame arsenale, Arsenalo g. 1, pristatoma dailininko, kolekcininko Kazio Varnelio (1917–2010) Lietuvos nacionaliniam muziejui dovanotų vertybių paroda, dedikuojama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Kazys Varnelis (1917–2010) – pasaulyje žinomas ir pripažintas menininkas, savo tėvynei ypač daug nusipelnęs eruditas ir kolekcininkas. Visą savo gyvenimą dailininkas aukojo lituanistikos ir kitokių muziejinės reikšmės paminklų kaupimui. K. Varnelis su žmona Gabriele 1998 m. grįžo į Lietuvą ir tėvynei padovanojo visą savo kūrybą bei kolekciją. Tautai skirti turtai buvo išeksponuoti Vilniuje, buvusiuose Pirklių gildijos ir Mažosios gildijos namuose (Didžioji g. 24). 2003 m. Kazio Varnelio namai-muziejus kolekcijos savininkų sprendimu tapo Lietuvos nacionalinio muziejaus dalimi.
Šioje parodoje pristatoma dalis K. Varnelio kolekcijos – senosios knygos ir žemėlapiai, kurie nėra eksponuojami nuolatinėje Kazio Varnelio namų-muziejaus ekspozicijoje. Daugiausia tai lituanistinės vertybės, dalis jų – unikumai.
Svarbiausią parodoje eksponuojamų knygų rinkinio dalį sudaro leidiniai, susiję su Lietuva, jos istorija. Pats kolekcininkas ypač didžiavosi Prūsijos kunigo, lietuvių kalbos tyrinėtojo ir žodynininko Pilypo Ruigio vokiškai 1735 m. parašyto veikalėlio „Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas“ (Meletema) rankraščiu. Itin vertingas ir kolekcininkų garbinamas „mažasis Schedelis“ – tai vokiečių humanisto Hartmanno Schedelio „Kronikos“ (Liber chronicarum) 1497 m. leidimas. Pasak tyrinėtojų, ši knyga „yra tarytum bibliotekos bibliofilinės kokybės rodiklis, vos ne kiekvieno bibliofilo svajonė“. Išskirtinis parodos eksponatas – net keturi artilerijos modernizuotojo, raketų idėjos autoriaus Kazimiero Semenavičiaus „Didžiojo artilerijos meno“ leidimai lotynų, prancūzų, vokiečių ir anglų kalbomis. Taip pat paminėtini Žemaičių vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio į lietuvių kalbą išverstas, 1816 m. Vilniuje išleistas Naujasis Testamentas, 1713 m. pakartotinai išleistas Konstantino Sirvydo Trijų kalbų žodynas ir kitos knygos.
Parodoje eksponuojama daugiau nei šimtas XVI–XVIII a. žemėlapių. Istorinės kartografijos požiūriu tai ypač gausus ir neįkainojamas rinkinys. Visa, kas pristatoma šioje parodoje, sudaro tik vieną integralią K. Varnelio visą gyvenimą kauptos ir Lietuvai dovanotos kolekcijos dalį. Kitą dalį visuomet galima pamatyti Kazio Varnelio namuose-muziejuje.

kovo 10, 2011 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1


Kitos naujienos

Home buttonAtgal