Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Algimantas Katilius. Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys

Algimantas Katilius. Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2016. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 19, 208 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-93-1
Redaktorė Virginija Savickienė, serijos dailininkas Arūnas Prelgauskas, maketavo Edita Gužaitė

Kaina: 5 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Ši knyga pasakoja apie Vasario 16-osios Akto signataro, Lietuvos Valstybės Tarybos, Steigiamojo Seimo nario prelato Kazimiero Stepono Šaulio (1872–1964) gyvenimą ir veiklą. Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto profesorius (1922–1944), aktyvus visuomenininkas, priklausė daugeliui draugijų. 1944 m. vasarą, artėjant antrajai sovietinei okupacijai, pasitraukė į Vakarus.

Home buttonAtgal