Tekstilė

Gobelenas su LDK didžiojo etmono Mykolo Kazimiero Paco (1624–1682) herbu

Dail. Ian Leyniers. Briuselis, apie 1667 m.

Gobelenas iš karinės palapinės su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Palubinskių giminės herbais

Lietuva, XVIII a.

Trakų vaivadijos vėliava

Lietuva, XVI a. pab.

Baldakimo fragmentas

Lietuva, XVII a. pr. Pasak legendos, baldakimas kabėjo virš lovos, kurioje 1648 m. gegužės 20 d. Merkinėje mirė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas Vaza

Tekstilės rinkinyje kaupiami ir saugomi Lietuvos ir Europos cechų, manufaktūrų audiniai bei siuviniai, drabužiai, papuošalai, XIX–XX a. valdininkų ir kariškių uniformos, kasdieniai rūbai. Visa tai atspindi vietines audimo, siuvimo, siuvinėjimo tradicijas, aprangos madas. Didžiąją rinkinio dalį sudaro liturginė tekstilė – bažnytiniai drabužiai ir kiti apeigoms skirti siuviniai. Šie eksponatai yra vieni seniausių, tarp tokių paminėtini liturginiai unitų dvasininkų drabužiai – sakosai (XVI a.). Dar iš Senienų muziejaus yra paveldėta Trakų vaivadijos vėliava (XVI a. pab.), taip pat lovos, kurioje esą Merkinėje mirė Vladislovas Vaza, baldakimo dalis, kariškos palapinės dalis (XVIII a.) su Palubinskių giminės herbu. Paminėtina herbinė portjera su Mykolo Kazimiero Paco herbu ir inicialais (dailininkas Ianas Leyniersas iš Briuselio). Nemaža kontušo juostų kolekcija, tarp kurių – svarbiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės manufaktūrų (Slucko, Gardino) ir žymiausių meistrų (Leono Madžarskio) produkcija. Gausus ir XX a. pirmos pusės aprangos ir jos detalių rinkinys. Nemažą rinkinio dalį sudaro 1918–1940 m. ir šių dienų Lietuvos kariuomenės uniformos.

Home buttonAtgal