Gyvenimas virš vandens


Gyvenimas virš vandens

Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Arsenalo g. 3, Archeologijos ekspozicijoje nuo 2009 m. gruodžio 10 d. eksponuojama paroda „Gyvenimas virš vandens: 10 metų Luokesų ežero archeologiniams tyrimams“. Paroda veikė iki 2010 m. gegužės 11 d.
Lietuvos nacionalinio muziejaus ir VšĮ „Povandeninės archeologijos centro“ parengtoje parodoje „Gyvenimas virš vandens“ eksponuojami žalvario amžiaus archeologiniai radiniai iš Luokesų ežere aptiktų polinių gyvenviečių.
Dešimt metų vykdomi povandeniniai archeologiniai tyrimai leido sukaupti daugybę naujų faktų ir archeologinės medžiagos apie Lietuvos priešistorę.Tyrinėjimų metu surasta daug išsiskiriančių radinių bei surinkta informacijos apie ankstyvųjų metalų laikotarpio statybos ypatumus, gyvensenos būdą ir paleogeografines sąlygas.
Luokesų ežero gyvenviečių atradimas ir tyrinėjimai yra išskirtiniai Šiaurės Europoje, nes leidžia praplėsti Europos bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus priešistorės interpretaciją. Pastaraisiais metais šis objektas susilaukė ir pasaulio mokslininkų dėmesio – Luokeso ežero senovės gyvenviečių kompleksas priskirtinas prie unikalių Europos archeologinių paminklų.

gruodžio 10, 2009 | Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3


Kitos naujienos

Home buttonAtgal