„Tradicinė lietuvių skulptūra“


„Tradicinė lietuvių skulptūra“

Nuo 2011 m. lapkričio 15 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Naujajame arsenale, Arsenalo g. 1, pristatomas Gedimino Petraičio rinkinys „Tradicinė lietuvių skulptūra“.

Gediminas Petraitis yra žinomas lituanistikos – knygų, tapybos, senosios grafikos ir tradicinės liaudies skulptūros – kolekcininkas, bendradarbiaujantis su Lietuvos nacionaliniu muziejumi ir dovanojęs jam vertingų eksponatų. Muziejaus nuolatinėje etnografijos ekspozicijoje atidarytoje parodoje pristatoma tik dalis kolekcininko rinkinio, kurį sudaro 158 tradicinės lietuvių skulptūros ir 6 tapyti šventųjų paveikslai.

Didžiausią rinkinio dalį sudaro žemaitiškos šventųjų skulptūrėlės. Dauguma datuojamos XIX amžiumi – XX amžiaus pradžia. Keleto žinomos ir tikslios padarymo datos, kurias paliko įrėžę patys dievdirbiai. Išskirtiniai kai kurių skulptūrėlių bruožai leidžia nustatyti jų autorystę. Rinkinyje esama žymių dievdirbių – žemaičių Augustino Potockio, Kazimiero Indriekaus, Juozapo Paulausko, aukštaičių Jono Danausko, Jono Valio, Kazimiero Katino ir Julijono Daunio – kūrinių. Rinkinys atspindi krikščioniškosios ikonografijos temų lietuvių liaudies skulptūroje paplitimą – daugiausia yra Švč. Mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus siužetų, nemažai šventųjų moterų ir šventųjų vyrų siužetų, keletas angelų ir Apvaizdos siužetų.

lapkričio 15, 2011 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1


Kitos naujienos

Home buttonAtgal