Faleristika ir filofaleristika

II Dūmos Vilniaus gubernijos atstovų (?) rinkimų ženklas. Rusijos Imperija. Vilnius, 1907 m.

Bronza, audinys (kokarda), 33 × 31 mm

Vilniaus masonų ložės „Uolusis lietuvis“ (Gorliwy Litwin) ženklas. Rusijos Imperija. XIX a. 2 deš.

Vario-cinko lydinys, auksavimas, 68,3 (su ąsele 72,2) × 54 mm. Iš Vrublevskių bibliotekos Ikonografijos muziejaus

Vytauto Didžiojo karininkų kursų (I laidos) baigimo ženklas. Lietuva. 1934 m. Nr. 11

Dail. Petras Verbickas. Sidabras, emalis, 55,5 × 37 mm. Iš Algimanto Astiko kolekcijos

1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinas. Lietuva. Įsteigtas 1919 m., atkurtas ir pagamintas 1991 m. Ordinu po mirties buvo apdovanotas Alvydas Matulka, žuvęs 1991 m. sausio 13-ąją

Gamino UAB „Medalis“, spaudus raižė Česlovas Kavaliauskas, Antanas Vaičekauskas. Kryžius: melchioras, tombakas, emalis, 50 × 30 mm; kaspinas: viskozė, 57 × 43 mm

Apdovanojimo medalis „Virtuti Militari“ (Už karinius nuopelnus). Abiejų Tautų Respublika. Stanislovas Augustas (1763–1795). Be pažymėtos datos (įst. 1792 m.)

Dail. Johannas Philippas Holzhaeusseris. Varšuvos monetų kalykla. Sidabras, 43,4 (su ąsele 49) × 34,5 mm

Rinkinyje saugomi Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Vokietijos ir kitų šalių XVIII a. pabaigos – XXI a. pradžios ordinai ir apdovanojimo medaliai; garbės ženklai ir kiti apdovanojimo žymenys rinkinyje išskirti į atskirą grupę. Paminėtini Abiejų Tautų Respublikoje XVIII a. antroje pusėje įsteigti apdovanojimo medaliai „Virtuti Militari“ (Už karinius nuopelnus), „Merentibus“ (Už nuopelnus). Tarp 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos apdovanojimų ir Lietuvos piliečiams įteiktų užsienio valstybių apdovanojimų saugomi Vasario 16-osios Akto signatarų Kazio Bizausko, Jurgio Šaulio, diplomatų Stasio Girdvainio, Stasio Lozoraičio vyresniojo apdovanojimai.

Formuojama šiuolaikinės Lietuvos faleristikos kolekcija, kaupiami valstybiniai, įstaigų, draugijų ir kt. apdovanojimo ženklai. Tarp vertingiausių eksponatų – 1991 m. sausio 13-ąją žuvusių Alvydo Matulkos ir Igno Šimulionio apdovanojimai. Saugomi diplomatų Stasio Lozoraičio jaunesniojo, Stasio Antano Bačkio, Kovo 11-osios Akto signatarų prof. Vytauto Landsbergio, Romualdo Ozolo apdovanojimai.

Filofaleristikos ir kitų ženklų rinkinio didžiumą sudaro XX a. antros pusės suvenyriniai ir propagandiniai ženkleliai. Taip pat saugomi organizacijų, identifikavimo, skiriamieji ženklai ir ženkleliai. Vertingiausia rinkinio dalis – lituanistiniai XIX a. – XX a. pirmos pusės eksponatai.

Home buttonAtgal