Metraštis „Etnografija“


Etnografija 25, Metraštis 2015

Etnografija 25, Metraštis 2015

Metraštis „Etnografija“

Vilnius, 2016. 224 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-4835.
Maketuotoja Edita Gužaitė, redaktorė Marytė Slušinskaitė, fotografas Arūnas Baltėnas

Kaina: 9 Eur


Šis Etnografijos metraštis skiriamas pažinčiai su dailininke keramike Gene Jacėnaite. Spausdinami dailininkės prisiminimai apie Kuršėnų krašto papročius ir kasdienybę XX amžiaus įvykių sumaištyje, jos pačios gyvenimo ir kūrybos kelią. Prisiminimus papildo tekstai apie etninės kultūros reikšmę gyvenime, regionų skirtumus, senuosius amatus ir šių dienų liaudies meną. Pridedamas pluoštas pasakų ir sakmių.

Home buttonAtgal