Ekspozicijos

Naujasis arsenalas

Naujasis arsenalas

Pagrindinė muziejaus ekspozicija skirta Lietuvos valstybės istorijai nuo jos susidarymo iki XIX a. pab. bei lietuvių etninei kultūrai.


Phonetel. +370 (5) 262 94 26
LocationArsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius
Senasis arsenalas

Senasis arsenalas

Lietuvos archeologijos ekspozicijoje „Lietuvos proistorė“ pristatoma daugiau kaip 4 tūkstančiai archeologinių radinių. Tai – unikalūs baltų kultūros eksponatai, atspindintys Lietuvos kultūrą nuo pirmųjų gyventojų pasirodymo šalies teritorijoje XI tūkstantmetyje. pr. Kr. iki Lietuvos valstybės susidarymo XIII a.


Phonetel. +370 (5) 262 94 26
LocationArsenalo g. 3, LT-01143 Vilnius
Gedimino pilies bokštas

Gedimino pilies bokštas

Kadaise politinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centras, Gedimino piliakalnis mena ne tik senovę – pirmųjų žmonių apsigyvenimą šioje teritorijoje, kryžiaus žygius į Lietuvą, bet ir labai svarbius ne taip seniai buvusius įvykius – žymi Baltijos kelio Lietuvoje pradžią; čia pirmą kartą 1919 m. sausio 1 d. suplazdėjo lietuviška trispalvė.


Phonetel. +370 (5) 261 74 53
LocationArsenalo g. 5, LT-01143 Vilnius
Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

1503 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro įsakymu Vilniaus miestelėnų lėšomis buvo pradėta statyti gynybinė siena, apjuosusi visą miestą. Ji sudarė uždarą žiedą, kuris buvo beveik pustrečio kilometro ilgio.


Phonetel. +370 (5) 261 21 49
LocationBokšto g. 20/18, LT-01126 Vilnius
Kazio Varnelio namai-muziejus

Kazio Varnelio namai-muziejus

Dailininko, kolekcininko Kazio Varnelio (1917–2010) namai-muziejus primena gyvenamąjį namą. Nedidelėse salėse, kur gausu senosios gotikinės architektūros detalių, įrengtos istorinės grafikos, žemėlapių ir Vakarų Europos skulptūros ekspozicijos, jas papildo renesansinių, barokinių baldų ansambliai ir K. Varnelio kūrybos abstrakcijos.


Phonetel. +370 (5) 279 16 44
LocationDidžioji g. 26, LT-01128 Vilnius
Signatarų namai

Signatarų namai

Atnaujintoje ekspozicijoje klasikinėmis ir naujomis technologinėmis priemonėmis pristatomas Lietuvos kelias į valstybingumą nuo XIX a. antros pusės iki lemtingojo Vasario 16-osios Akto pasirašymo.


Phonetel., faks. +370 (5) 231 44 37
LocationPilies g. 26, LT-01123 Vilnius
Jono Basanavičiaus gimtinė

Jono Basanavičiaus gimtinė

Jono Basanavičiaus gimtinėje pristatoma XIX a. pabaigos – XX a. pradžios pasiturinčio Suvalkijos ūkininko vienkiemio sodyba su to laikotarpio išdėstymu, tradiciniais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais. Čia augo tautinio sąjūdžio veikėjas, gydytojas, visuomenininkas dr. Jonas Basanavičius (1851–1927).


Phonetel. +370 (342) 6 93 65
LocationGimtinės g. 17, Ožkabalių I k., LT-70329 Vilkaviškio r.
Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus

Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus

Žymaus lietuvių nacionalinio atgimimo veikėjo, aušrininko, pirmojo Palangos burmistro Jono Šliūpo (1861–1944) memorialinė ekspozicija įkurta name, kuriame jis gyveno nuo XX a. 4 dešimtmečio pradžios iki 1944 m.


Phonetel. +370 (460) 5 45 59
LocationVytauto g. 23a, LT-00135 Palanga
Vinco Kudirkos muziejus

Vinco Kudirkos muziejus

Vinco Kudirkos muziejaus ekspozicijos pirmojo aukšto salėje pristatoma Kudirkos Naumiesčio istorija. Ikonografinė medžiaga, žemėlapiai ir daiktiniai eksponatai pasakoja Šešupės ir Širvintos santakoje įsikūrusio miesto istoriją. Su gausia tarpukario ikonografine medžiaga muziejaus lankytojas turi galimybę susipažinti skaitmeniniu formatu.


Phonetel. +370 (345) 5 74 51
LocationV. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis, LT-71317 Šakių r.
Home buttonAtgal